CHAO-LI ELECTRIC CORPORATION
Address: No. 95, Nan Ying Road, Nei Xing Li, Nan Tou Shi, Nan Tou County, Taiwan
Tel: 886-49-2317982, 4-23354488
FAX: 886-4-23354334
Est. Year: 1995 Employees: 18
Capital: NT$ 8,000,000.
Products:
generator, xenon lamp, Automatic Engine Control Module, Search Light, Xenon Lamp Powre Supply.
Export:
Genrator, Automatic E ngine Control Module.
Business Express