CHUNG CHIA FOOTWEAR CORP.
Address: No. 4, Chuen Kung Rd., Nan Tou City, Nan Tou Hsien Taiwan R.O.C.
Tel: 886-2-25626862, 49-2338191
FAX: 886-49-2365545
Est. Year: 1980 Employees: 16
Capital: NT$ 26,000,000.
Chief Executive Officer: Yi Wen Tsai
Products:
sporting shoes, shoe materials.
Business Express