CONCOURSE INTERNATIONAL INC.
Address: 5Fl., No. 52, Sec. 2, Chung Shan N. Road, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-21001563
FAX: 886-2-25119660
Est. Year: 1975 Employees: 8
Capital: NT$ 45,000,000.
Chief Executive Officer: Wei Yin-Chun
Board Chairman: Wei Yin-Chun
General Manager: Wei Yin-Chun
Sales Manager: Sheree Tsao
Import:
milk powder.
Export:
canned foods, soy sauce.
Business Express