FENG SHUANG INDUSTRIAL CO., LTD.
Address: 6F., 2, Min Tsu E. Rd., Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-25927280
FAX: 886-2-25982667
Est. Year: 1971 Employees: 70
Capital: NT$ 29,000,000
Board Chairman: Yi-Chuan Wu
Products:
Sweat-shirts, jeans, sporting wears.
Business Express