JOYIN CO., LTD.
Address: No. 39-1, Shui Liu Tung, Tung Liu Li, Yangmei Town, Taoyuan County, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-3-4755094, 3-4785094
FAX: 886-3-4757475
Est. Year: 1974 Employees: 90
Capital: NT$ 369,500,000.
Chief Executive Officer: Te-Hua Kuan
Board Chairman: Te-Hua Kuan
General Manager: Te-Hua Kuan
Sales Manager: Amos C. Ku
Products:
automatic equipment & system for disc type ceramic capacitors, varistors, PTC/NTC thermistors & MLCC, disc type ceramic capacitors, varistors, NTC thermistors, silver paste.
Business Express