LI HAN ENTERPRISE CO., LTD.
Address: 15, Hwan Chiu Rd., Luchu Hsiang, Kaohsiung Hsien, Taiwan
Tel: 886-7-6952511
FAX: 886-7-6952609
Est. Year: 1975 Employees: 62
Capital: NT$ 180,000,000
Board Chairman: Chun-Hui Shen
Sales Manager: Ching-Huang Chan
Products:
Animal feed, organic fertilizers.
Import:
Alfalfa, organic food.
Business Express