MIING WEI CO., LTD.
Address: No.211-38, Tsao Shi Rd., Tsao-Twon, Nan Tour Hsien, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-49-2390911
FAX: 886-49-2390410
Est. Year: 1997 Employees: 15
Capital: NT$ 8,000,000.
Products:
Screw of bone.
Business Express