SHOEI SHOE CO., LTD.
Address: No. 22, Hsin Ya Rd., Chiao Tou, She Tou Hsiang, Changhua Hsien, Taiwan
Tel: 886-4-8732191
FAX: 886-4-8732877
Est. Year: 1983 Employees: 40
Capital: NT$ 48,000,000.
Chief Executive Officer: Chen Tzu-Ai
Board Chairman: Masahisa Fujimoto
General Manager: Masahiro Fujimoto
Sales Manager: Noroko Fujimoto
Products:
shoes, boots.
Business Express