TAIWAN SHIN YEH ENTERPRISE CO., LTD.
Address: No. 181, Pu Tzepu, Wanchao Tsun, Chu Chee Hsiang, Chia Yi Hsien, Taiwan
Tel: 886-5-2218666
FAX: 886-5-2219250
Est. Year: 1972 Employees: 1000
Capital: NT$ 198,000,000
Chief Executive Officer: Chuen Rong Tzeng
Products:
Patio furniture.
Business Express