ZHONG CHENG INDUSTRY. CO., LTD.
Address: No 121 Chang-Shan Rd., Shu-Sua Shang. Chang-Hua Taiwan R.O.C.
Tel: 886-4-7693716
FAX: 886-4-7697237
Est. Year: 1952 Employees: 200
Board Chairman:
Gener Manager:
Products:
Denim, R/T cross weaving.
Business Express