JIUN LI STEEL MATERIAL CO., LTD.
Address: No. 50 Yi Ho Rd., Tou Nan Town Yun Lin Hseun, Taiwan
Tel: 886-5-5968550
FAX: 886-5-5967435
Est. Year: 1994 Employees: 30
Capital: NT$ 6,000,000.
Products:
punch press, pneumatic machine, molds, gears.
Business Express